Material från "action-workshops" i VINNOVA-projektet:
”Förutsättningar för uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring”

Material från Workshop 1 i Göteborg 2018-09-05


Begreppsintroduktion inför workshop 1:
360-film med Thomas och Niklas
Digitaliserad produktutveckling/produktionsutveckling med fokus geometrisäkring:
Föreläsning av professor Rikard Söderberg, Chalmers
Mätmaskinsprogram skapat i vertyget RD&T CMM:
Inmätning av fixtur
Minnesspår från Workshop 1 i Göteborg:
Film med deltagarna på workshop 1

Material från Workshop 2 i Göteborg 2018-09-26


Introduktion till Workshop 2:
Per-Johan och Fredrik försöker överrösta trafiken
DMIS-standard:
Presentation av Per-Johan och Fredrik från RISE (Swerea/IVF)
Minnesspår från Workshop 2:
Film med deltagarna på workshop 2

Material från Workshop 3 i Göteborg 2018-10-11


Statistik:
Föreläsning av docent Kristina Wärmefjord, Chalmers
Minnesspår från Workshop 3:
Film med deltagarna på workshop 3

Sammanställning av serien av action-workshops i Göteborg 2018


Reflektion:
Deltagarna reflekterar över innehållet och behållningen av denna serie med action-workshops
Tumregler:
360-film där de viktigaste tumreglerna tas upp för att uppnå en uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring

Material från Workshop i Stockholm 2018-12-05


Digitaliserad produktutveckling/produktionsutveckling med fokus geometrisäkring:
Föreläsning av professor Rikard Söderberg, Chalmers
Mätfilm på mätprogrammet vi gjorde:
Uppmätning i LK Scandinavias mätmaskin
Introduktionsfilm för DMIS:
Per-Johan och Fredrik introducerar DMIS-historik
DMIS-standard:
Presentation av Per-Johan och Fredrik från RISE (Swerea/IVF)
Statistik:
Föreläsning av docent Kristina Wärmefjord, Chalmers
Summering:
Minnesspår från action-workshop i Stockholm